Pineberry

301 redirect

Brukar benämnas 301 redirect och innebär att vidarebefordringen är permanent. Detta berättar att den gamla webbsidan (URL:en) inte längre finns och visar samtidigt vilken ny webbsida det är som gäller istället. En 301 redirect meddelar alltså att det inte är lönt att gå till den gamla adressen längre vilket får bland annat för till följd att sökmotorer permanent kommer att ersätta den gamla webbsidan med den nya.

En stor och viktig skillnad jämfört med andra redirects är att vid en 301 redirect så vidarebefordrar sökmotorer som Google kraften från inlänkar i en betydligt större utsträckning. För att illustrera detta använder vi följande fiktiva exempel:

Anta att följande webbsida rankar 1:a på Google.se på sökordet ”miljövanliga produkter” och att den gör det på grund av bra och relevanta inlänkar som pekar till just denna undersida:

http://www.gron.se/miljovanliga-produkter

Anta sedan att de som driver Gron.se vill ändra huvuddomän till Grön.se. Om de i detta läge väljer att göra en 301 redirect från:

http://www.gron.se/miljovanliga-produkter
till:
http://www.grön.se/miljovanliga-produkter

så har de goda förutsättningar att fortsätta att ranka högt på just ”miljövanliga produkter” då den tidigare länkkraften förs vidare.

Väljer de däremot att istället göra en 302 redirect är det betydligt mer sannolikt att de kommer att tappa sin höga position på sökordet ”miljövanliga produkter”.

Läs även om:

  • 302 Found
  • 303 See other
  • 307 Temporary redirect
  • Meta refresh
  • Frame redirect