Pineberry

Meta Refresh

Meta refresh var i Internets begynnelse ett vanlig metod för att uppdatera en webbsida. Förutom att enbart uppdatera webbsidan efter X antal sekunder kan man även vidarebefordra användaren med en Meta refresh. En Meta refresh görs i HTML-koden och kan till exempel se ut enligt följande:

<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http:// www.exempel.se/" />

Ovan kod betyder att webbidan efter 3 sekunder vidarebefordrar användaren till http:// www.exempel.se.

En vanlig kritik mot Meta refresh är att det inte är användarvänligt. Metoden jämförs och används ofta i spam-syfte då man ofrivilligt skickar användare vidare. Detta tycker även sökmotorerna och därför ska man inte i normala fall använda sig av Meta refresh för att göra en vidarebefordring av en webbsida (URL).

Läs även om:

  • 301 Moved Permanently
  • 302 Found
  • 303 See other
  • 307 Temporary redirect
  • Frame redirect