Pineberry

303 See other

303 See other är en ovanlig redirect. Den kan till exempel användas om man har ett formulär på en webbsida som skickar formulärdata med POST och när detta är klart så vill man skicka användaren till en ny webbsida (URL) genom att webbläsaren med GET hämtar den nya webbsidan från servern.

Läs även om:

  • 301 Moved Permanently
  • 302 Found
  • 307 Temporary redirect
  • Meta refresh
  • Frame redirect