Pineberry

Frame Redirect

Frame redirect är ett sätt att visa en webbsida (URL) i adressfältet i webbläsaren men visa innehållet från en helt annan webbsida. En Frame redirect läggs i HTML-koden och kan se ut enligt följande:

<frameset rows="100%"> <frame src="http://www.riksdagen.se/"> </frameset> <noframes> <body>Please follow <a href="http://www.riksdagen.se/">link</a>!</body> </noframes>

Om man lägger in denna kod på webbsidan http:// www.exempel.se så innebär detta att http:// www.exempel.se kommer visas adressfältet i webbläsaren men innehållet på webbsidan kommer komma från http://www.riksdagen.se.

Detta är en metod som används för cloaking och phishing och ska därför aldrig användas om man vill göra en riktig vidarebefordring.

Läs även om:

  • 301 Moved Permanently
  • 302 Found
  • 303 See other
  • 307 Temporary redirect
  • Meta refresh