Pineberry

Om Redirects

Vidarebefordring av en webbsida (URL), ofta även kallat redirect, används för skicka användare från en webbsida till en annan. Skälen till att man vill göra en redirect kan vara väldigt olika. Ett vanligt skäl är att man av stavningsskäl har registrerat olika domänamn för att säkerställa att oavsett hur man stavar så hamnar man som användare rätt. T ex har vi valt att redirecta domänen sökmotorkonsult.se till huvuddomänen sokmotorkonsult.se.

Inom just sökmotoroptimering har det blivit väldigt viktigt med redirects, och framförallt att göra rätt typ av redirect. Genom att göra rätt redirect kan man till exempel byta domän på en webbsajt utan större långsiktiga negativa effekter i sökresultaten men gör man fel redirect kan man tappa alla tidigare placeringar i sökresultaten.

Det finns en rad olika typer av redirects. Följande är de vi anser viktigaste och som stöds i vårt verktyg på 301Redirect.se. Läs mer om respektive typ genom att klicka på respektive länk:

Hur skapar man en redirect?

För redirects med siffran 3xx är det en webbsidas header som berättar om en redirect ska göras. Headern skickas av webbservern när någon efterfrågar en webbsida. På webbservern finns det olika lösningar för att skapa en redirect:

För Meta Refresh och Frame Redirect funkar det lite annorlunda. Där sätts vidarebefordringen direkt i HTML-koden på den aktuella webbsidan.

För mer djupgående information om redirects rekommenderar vi följande artikel på Wikipedia