Pineberry

302 Found

302 Found är även känd under namnet 302 Moved Temporarily, 302 Object moved eller 302 redirect. Till skillnad mot en 301 redirect berättar en 302 Found att en webbsida endast tillfälligt ska vidarebefordras.

Detta innebär oftast att sökmotorer behåller den gamla webbsidan i sin historik och att länkkraft inte transporteras vidare i någon större utsträckning, vilket är fallet med en 301 redirect.

302 Found är den vanligaste redirecten. Anledningen till detta är att dels att den väldigt ofta är standard redirect i olika kontrollpaneler hos hostingleverantörer (t ex hos Loopia) men även till viss del på okunskap.

När ska man använda en 302 Found?

Det finns i praktiken väldigt få anledningar till att använda en 302 Found. Google själva tar upp exemplet där ens startsida har en väldigt krånglig URL och att man därför vill göra en 302 Found:

www.example.com

som gör en 302 Found till:

www.example.com/deep/home/page?last=root&sessid=909345AF2343

Visst, om ens startsida har en sådan krånglig URL kan en 302 Found vara ett alternativ för att undvika att den krångliga URL:en dyker upp i sökresultaten. Men den bästa lösningen på ovan exempel att ändra så att startsidan inte har en sådan krånglig URL. Då behöver man inte göra någon redirect.

Ett annat exempel där 302 Found ibland används är att vidarebefordra baserat på språk eller land hos en användare. Om till exempel en användare från Sverige surfar mot http://wwww.example.com kan man med en 302 Found skicka användaren vidare till den svenska startsidan som ligger på http://wwww.example.com/sv/.

Om du är osäker på om du ska använda en 301 eller 302 redirect så använda alltid 301.

Läs även om:

  • 301 Moved Permanently
  • 303 See other
  • 307 Temporary redirect
  • Meta refresh
  • Frame redirect