Pineberry

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect är väldigt lik en 302 Found. Anledning till att man skapat 307 Temporary Redirect är att webbläsare har historiskt valt att tolka 302 Found på olika sätt.

307 Temporary Redirect används sällan och det anses säkrare att använda en 302 Found om man vill göra en tillfällig vidarebefordring (t ex om en server ligger nere) då den generellt tolkas mer rätt av webbläsare.

Läs även om:

  • 301 Moved Permanently
  • 302 Found
  • 303 See other
  • Meta refresh
  • Frame redirect